Có con đây rồi!

Nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, kiếm nhiều tiền, không phải để hơn thua ai trong xã hội, cũng chưa hẳn để thỏa mãn tham vọng của bản thân, mà để nếu có chuyện gì xảy ra với những người mà tôi yêu quý, thì tiền sẽ không phải vấn đề, chỉ cần yên tâm vì có con đây rồi.

Tôi không muốn vì tiền mà đến với ai đó, không đến được với ai đó.

Chỉ là công cụ để có cuộc sống tiện lợi và vui vẻ hơn, góp phần tạo nên niềm vui cho con người.

Lưu lại đây để nhắc nhở bản thân, mốt viết chi tiết hơn.

Categories Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.